20.5.2015

SoteYBoost-hanke on käynnistynyt

SoteYBoost-hanke on hyvinvointiyrittäjille suunnattu palvelujen kehittämishanke.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on voimakkaassa murroksessa. Toimialaa koskettavat useat samanaikaiset muutokset. Hyvinvointipalvelujen riittävyyden varmistaminen edellyttää muun muassa tuottavuuden lisäämistä ja tehostamista. Toiminnan ja kannattavuuden tehostamiseksi tarvitaan uusia tapoja järjestää ja tuottaa hyvinvointipalveluja. Hyvinvointiala tarjoaakin laajat mahdollisuudet tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle.

SoteYBoost - hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan alueen väestön hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen, parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavien yritysten osaamisen tasoa ja lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämällä uusia palvelumalleja ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen pienyrittäjien ja yritysten henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnissa tarkastellaan niin yksilötason kuin yritystason vaikutuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyden ja työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on yritysten, asiakkaiden, eri toimialojen sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköiden välinen yhteistyö.

Hankkeen keskeisin tavoite on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toiminnot kohdistuvat erityisesti Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntiin. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoaville yrittäjille tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen. Hankkeessa haetaan ratkaisuja myös kysymyksiin miten yrittäjät ja yritykset voivat saavuttaa lisää kasvua, tuottavuutta ja näkyvyyttä markkinoilla, luoda uutta liiketoimintaa.

Hanke jakaantuu kolmeen päätavoitteeseen:
1) Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen
2) Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden
3) Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen

Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana hankkeessa toimii Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen Instituutti. Hankkeen projektipäällikkönä toimii lehtori Eija Hautala.