10.8.2015

Hankkeen toimintaa syksyllä 2015

Hei kaikki  hyvinvointialan yrittäjät Oulun Eteläisen alueella

SoteYBoost-hanke on suunnattu juuri teille!
Hanke lähtee kunnolla käyntiin nyt syksyllä ja tulee tarjoamaan erilaisia valmennuksia ja työpajoja hyvinvointialan yrittäjille.

Syksyllä 2015 tapahtuu seuraavaa:

1. Syyskuussa käynnistyy sosiaali- ja terveysalan yrityksiin kohdistuva kasvuyrittäjyystutkimus

Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin projektitutkija jalkautuu haastattelemaan sosiaali- ja terveysalan yrityksiä: selvittämään miten yritysten kasvu on tapahtunut, keräämään tietoa yrityksen kasvun vaiheista ja kasvuun vaikuttaneista tekijöistä.
Aikaisempaa tutkittua tietoa sote-alan yritysten kasvumallista ei ole olemassa, joten tutkimuksella saadaan uutta tietoa ja valmennusohjelma yrittäjille itselleen hyödynnettäväksi yritystoiminnan kasvattamisen tueksi.
On myös mielenkiintoista nähdä poikkeavatko sote-alan yritysten kasvutavat muiden alojen kasvumalleista.

Jos sinua kiinnostaa saada oma yrityksesi mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä minuun.

2. Teemme kyselyn digitaalisen median ja sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvästä koulutus- ja valmennustarpeesta

Hanke järjestää yrityksille valmennusta erilaisten sähköisten työkalujen käytössä, liittyvät ne sitten markkinointiin, sosiaaliseen mediaan, asiakastietojärjestelmiin tai muihin yrityksen tarvitsemiin alueisiin.
Teemme hyvinvointialan yrityksille suunnatun tarvekyselyn syksyn aikana.
Millaista tarvetta sinun yrityksessäsi olisi?

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja toiveita jo ennakkoon - laita viestiä!

3. Palvelumuotoilun keinoin yrityksen palveluja kehittämään - suunnittelu- ja pilotointivaihe

Palvelumuotoilu on menetelmä, jossa keskeisenä tavoitteena on suunnitella palvelukokemus käyttäjälähtöisesti.
Tätä varten on käytössä erilaisia työkaluja, joita voi hyödyntää uuden palvelun suunnittelussa tai jo olemassaolevan palvelun kehittämisessä.
Aloitamme syksyllä palvelumuotoilu valmennuksen suunnittelun ja kokoamme kiinnostuneita yrityksiä valmennusryhmiksi suunnittelemaan ja kehittämään omia palvelujaan.

Voit kysyä lisää ja vaikka ilmoittautua heti mukaan valmennukseen.


Toivottavasti löysit jotain omaa yritystäsi kiinnostavaa!
Laita näkemyksiäsi ja kommenttejasi tänne blogiin  - tai ole muuten yhteyksissä hankkeen työntekijöihin.

Mukavaa syksyä ja tapaamisiin!

Eija Hautala,
hankkeen projektipäällikkö
p. 050-58 200 70
eija.hautala@oamk.fi

Ps. muista seurat myös hankkeen Facebook -sivuja. Niille tulee ajankohtaista asiaa hankkeesta ja yleisemminkin hyvinvointialan yrittäjyyteen liittyvää asiaa.

www.facebook.com/SoteYBoost
(jos etsit hanketta FB:n haulla, eikä sitä löydy, kirjoita Soteyboost ja paina enteriä)