16.5.2016

Yritykset sote-sopassa. Yrittäjähaastatteluista poimittua

Kiersin viime syksyn ja talven aikana haastattelemassa 12 Oulun Eteläisen alueella sosiaali- ja terveysalan yrittäjää. Sote-yrittäjät suhtautuvat uudistukseen ristiriitaisesti ja joutuvat valitsemaan toimintastrategiansa suuressa epävarmuudessa. Optimistisissa näkökulmissa yrittäjät toivovat sote-uudistuksen tuovat selkeyttä sote-asioista päättävän julkisen sektorin päätöksentekoon sekä asiakkaille luvattuun valinnanvapauteen. Monet yrittäjät olivat kokeneet, että eri kunnissa tai kuntayhtymissä tehdään päätökset toisistaan poikkeavin perustein tai että päätöksenteko on liian paljon yksittäisten viranhaltijoiden henkilökohtaisten mielipiteiden varassa:

 "Meijän etu on se, että päätöksenteko viedään suurempiin yksiköihin, jolloin päästään oikeesti semmoseen vertailtavuuteen ja sieltä saahaan karsittua sitä henkilöriippuvuutta." 

Yrittäjät ilmaisivat huolensa asiakkaan valinnanvapauden puutteesta ja tasa-arvoisuudesta kotikunnasta riippuen. Monen yrittäjän kokemus oli, että yksityisestä hoitopaikasta kiinnostuneet asiakkaat ohjautuvat palveluseteliä hakiessaan julkisen sektorin omiin hoitopaikkoihin. Yksityisten hoitopaikkojen rooliksi jää monen yrittäjän mielestä olla vain reservi, jos julkisen sektorin omiin hoitopaikat ovat täynnä.
 
"Vaan toivotaan, että tämä sote tuo siihenki semmosen muutoksen, että ihmisille alkaa tulla oikeasti sitä valinnanvapautta siitä, että mitä palveluita he haluaa käyttää, et se on semmonen toivomus siinä."
 
Sote-uudistuksen pitkittyessä ovat monet yrittäjät tilanteessa, jossa he eivät uskalla tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia tai investointeja.

"---et käytännössä ei uskalleta enää tehdä mitään uusia ratkasuja sote-epäselvyyksien vuoksi."

"Ku tässä nämä sote-ratkasut on tulossa ja niitä lähetään ajamaan tänne kentälle, niin on vähän semmonen odottava tilanne, et kyl me vähän tuohon vaiheeseen ollaan jämähetty."

Osa yrittäjistä suhtautuu epävarmuuteen tekemällä kuitenkin parhaansa ja luottamalla palvelun hyvään laatuun ja erottautumiseen kilpailijoista

 "Kyllä mä oon koittanu olla aika vahvoilla siinä kuitenki, että on keretty tehä näin etukäteen kuitenkin hyvää jälkeä, että sitä mahollisuutta ei oo, että meidät sen takia ohitettas, että me oltas huonosti hommat hoidettu."

"No mä katon siinä, että tää meidän hoidon laatu ja meidän tämä konsepti tehdä on ihan erilainen ku mitä kunnallisella puolella."

Joillakin yrittäjillä on näkemys, että pienimmillä sote-yrityksillä ei tule olemaan mahdollisuuksia pärjätä yhä isommissa kokonaisuuksissa tehtävissä julkisten hankintojen kilpailutuksissa. Haastateltavien joukossa oli yrittäjä, joka oli tehnyt päätöksen perheyrityksen myymisestä isommalle toimijalle, jotta työpaikat säilyvät alueella ja henkilökunta saa työrauhan jatkuvan epävarmuuden tilalle.

"Nyt firma pannaan myyntiin sitten, ihan sen takia, että ollaan osa isompaa organisaatiota, jollon henkilöstö pystyy luottamaan, että tällä toiminnalla on jatkuvuus."
 
Millaisia ajatuksia yrittäjien näkemykset ja valitut strategiat herättävät?


Anna-Mari Simunaniemi, FT, projektitutkija SoteYBoost
MicroENTRE, Oulun Eteläisen instituutti, Oulun yliopisto


Tämän blogiteksti on koontia 5.4.2016 Oulaisissa järjestetystä Parempaa palvelua -dialogitilaisuuden tutkijan puheenvuorosta. Lainaukset ovat otteita SoteYBoost-hankkeen sote-yrittäjille tehdyistä tutkimushaastatteluista.9.5.2016

DIGITALISAATIO SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA


Digitalisaatio on osa hallituksen kärkihankkeita ja sen merkitys kasvaa tulevina vuosina myös sosiaali- ja terveysalalla. Digitalisaatio herättää kuitenkin paljon kysymysmerkkejä ja epätietoisuutta. Tilaisuuden tarkoituksena on valottaa muutamasta eri näkökulmasta digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä.


Aika: 25.5.2016 klo 12.30-16.00
Paikka: Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska
Kohderyhmä: Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yritykset ja alan järjestöt
Tilaisuus on maksuton.
Ohjelma

Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua.


12.30 Sähköiset ratkaisut arjen toiminnan tukena
          Petri Kinnunen, toimitusjohtaja, PVP Oy

13.00 Sosiaali- ja terveysalan asiakkaan ääni osana digitaalisia ratkaisuja ja laatutyötä
          Marjut Jokela, kasvatusjohtaja Koiramäen Perhekoti Oy

13.30 Sosiaalialan yrityksien ulkoiset arvioinnit ja tarkastukset, sekä näihin valmistautuminen
          Heidi Ilmonen, toimistusjohtaja SQC Oy
                      
14.15 Keskustelu
  • Yhteistä keskustelua
  • Lopuksi mahdollisuus yrityskohtaiseen neuvontaan.
16.00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuuden järjestää SoteYBoost –hyvinvointiyrittäjyyshanke, http://soteyboost.blogspot.fi/
Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).