30.11.2017

Yrityksen liiketoiminnan itsearviointi SoLKI- työkalulla
Tule testaamaan yrityksesi liiketoiminnallista sisältöä uudella sote-yrityksille suunnatulla työkalullaAika: ke 31.1.2018 klo 14.00-16.30
Paikka:Ylivieska, Centria, Vierimaantie 5
Voit arvioida SoLKI-arvioinnilla yrityksesi keskeisten osa-alueiden kypsyystasoja sekä tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita.

Arvioinnissa on viisi osiota: Yrittämisen taidot ja liiketoimintaosaaminen, Markkinointi ja myynti, Palvelujen toteutus, Asiakkuuksien hallinta ja säilyttäminen ja Jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

SoteYBoost -hanke järjestää työpajan, jossa pääset tekemään omalle yrityksellesi SoLKI-itsearvioinnin ja saat tarvittaessa apua sen tekemiseen. Työpajan aikana saat heti palautetta millä tasolla eri osa-alueet yrityksessäsi ovat sekä mihin mahdolliseen kehittämiskohteeseen jatkossa tulisi keskittyä.

Tilaisuudessa on läsnä yritysneuvontatahojen edustajia, joilta saat halutessasi heti vinkkejä ja tukea kehittämiseen.


Yrityksen liiketoiminnan itsearviointi SoLKI- työkalulla

Aika: ke 31.1.2018 klo 14.00-16.30 Ylivieska, Centria, tila C101

Yrittäjä voi arvioida SoLKI-arvioinnilla yrityksensä keskeisten osa-alueiden kypsyystasoja sekä tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita. Arvioinnissa on viisi osiota: Yrittämisen taidot ja liiketoimintaosaaminen, Markkinointi ja myynti, Palvelujen toteutus, Asiakkuuksien hallinta ja säilyttäminen ja Jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

SoteYBoost -hanke järjestää työpajan, jossa pääset tekemään omalle yrityksellesi SoLKI-itsearvioinnin ja saat tarvittaessa apua sen tekemiseen. Työpajan aikana saat heti palautetta millä tasolla eri osa-alueet yrityksessäsi ovat sekä mihin mahdolliseen kehittämiskohteeseen jatkossa tulisi keskittyä.

OHJELMA:

klo 14   - Avaus, Eija Hautala SoteYBoost-hanke
              -  SoLKI-esittely: Anna-Mari Simunaniem ja Kyllikki Taipale-Erävala, SoteYBoost-hanke, Oulun Yliopisto
               - Yritystoiminnan kehittäminen ja tuleva sote-maakunta, Johanna Kiiskilä,
                 POP-sotemaakuntavalmistelija 
               
              -  Oman yrityksen arviointi SoLKI-työkalulla (yritykset)
              -  SoLKI-työkaluun tutustuminen ja arviointi osana yrityspalveluiden toimintaa (yritysneuvojat)
           
              -  Yrittäjien ja yritysneuvojien matchmaking: keskustelua havaituista kehittämistarpeista
              -  Loppukeskustelu ja yhteenveto, Mari Nousiainen
16.30     tilaisuuden lopetus.


Ilmoittautuminen 22.1.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/693A34A31E81C24E.par

Tervetuloa isommallakin joukolla yrityksestä tilaisuuteen!

23.11.2017

Materiaalit sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta seminaarista

Oulussa järjestettiin 15.11.2017 alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta. Omavalvonnan toimivuus ja merkitys nähtiin erityisen tärkeänä, erityisesti nyt, kun valmistaudutaan suuriin muutoksiin. Tavoitteena omavalvonnassa ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen valvontaan, pois jälkikäteen tapahtuvasta valvonnasta.

Seminaarissa käytiin läpi riskienhallintaa, omavalvonta potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä aluehallintoviraston näkökulmasta. Tilaisuudessa käytiin läpi myös uuden 1.3.2017 voimaan tulleen tartuntatautilain velvoitteita, jotka vaikuttavat jatkossa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmien sisältöön. Esityksessä nostettiin esiin erityisesti tartuntatautilain pykälät §7 ja §48.

Tilauuden asiantuntijoiden materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä:Seminaariin osallistujat työstivät iltapäivän aikana ryhmätehtäviä, joissa keskityttiin pohtimaan erilaisia riskejä ja niihin liittyviä ratkaisuja annetuissa esimerkeissä. Ryhmätöiden tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa osallistujille omavalvontasuunnitelman käyttämisestä alueen toimijoiden arkisessa työssä. Työskentelyn tarkoituksena oli mahdollistaa vertaisoppiminen ja uusien ajatusten saaminen omavalvontasuunnitelman hyödyntämisestä palvelun laadun edistämisessä. Ryhmätöiden tuotoksiin pääset tutustumaan täältä.