23.11.2017

Materiaalit sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta seminaarista

Oulussa järjestettiin 15.11.2017 alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta. Omavalvonnan toimivuus ja merkitys nähtiin erityisen tärkeänä, erityisesti nyt, kun valmistaudutaan suuriin muutoksiin. Tavoitteena omavalvonnassa ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen valvontaan, pois jälkikäteen tapahtuvasta valvonnasta.

Seminaarissa käytiin läpi riskienhallintaa, omavalvonta potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä aluehallintoviraston näkökulmasta. Tilaisuudessa käytiin läpi myös uuden 1.3.2017 voimaan tulleen tartuntatautilain velvoitteita, jotka vaikuttavat jatkossa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmien sisältöön. Esityksessä nostettiin esiin erityisesti tartuntatautilain pykälät §7 ja §48.

Tilauuden asiantuntijoiden materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä:Seminaariin osallistujat työstivät iltapäivän aikana ryhmätehtäviä, joissa keskityttiin pohtimaan erilaisia riskejä ja niihin liittyviä ratkaisuja annetuissa esimerkeissä. Ryhmätöiden tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa osallistujille omavalvontasuunnitelman käyttämisestä alueen toimijoiden arkisessa työssä. Työskentelyn tarkoituksena oli mahdollistaa vertaisoppiminen ja uusien ajatusten saaminen omavalvontasuunnitelman hyödyntämisestä palvelun laadun edistämisessä. Ryhmätöiden tuotoksiin pääset tutustumaan täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti