8.6.2018

Hanke loppuu - vielä viimeiset vinkit


Tämä on viimeinen SoteYBoost-hankkeen blogikirjoitus, eikä näillä näkymin ole tiedossa uutta hanketta tai vastaavaa, joka olisi suunnattu sote-yrityksille. Mutta, jos teillä tulee ajatuksia siitä, millainen hanke tukisi teidän toimintaa - laittakaa viestiä!

Vielä pari vinkkiä:

1. Haluatko jatkossa infoa sote-muutoksista?

Koillismaalla on alkanut hyvin samantapainen hanke, mitä SoteYBoost oli ja olenkin sopinut SoteNoste hankkeen kanssa, että jos haluat  jatkossa sote-alan PK-yrityksille suunnattua tietoa sote-uudistuksesta ja muista alaa koskevista muutoksista, voit liittyä SoteNoste-hankkeessa jaettavan tiedotteen postituslistalle. Tiedote ilmestynee neljästi vuodessa, 02/2020 saakka. Liittyminen tapahtuu laittamalla hankkeen projektipäällikölle Hanna-Leena Huttuselle e-maililla pyyntö: hanna-leena.huttunen@kamk.fi. SoteNoste -hankkeen sivut  ja SoteNosteen FB

2. Kantaan liittyminen

Tämän hetken lainsäädännön mukaan kaikkien terveysalan yksityisten tuottajien, jotka arkistoivat sähköisesti potilastietona, tulee liittyä Kanta-palveluun. Tiedän, ett moni yksintoimiva on tuskaillut tämän asian kanssa. Etenkin, kun sote-uudistuksen ja POP-maakunnan suunnittelijat tuovat esille, että jatkossa maakunnille palveluja tuottavville toimijoilla pitää olla riittävät sähköiset järjestelmät asiakastiedon sähköiseen siirtämiseen.
Mitä lopulta pieniltä toimijoilta vaaditaan ja milloin - sitähän ei kukaan vielä tiedä!

Yksi asia, joka vaikuttaa asiaan on eduskunnan käsittelyyn jätetty esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tähän lakiin tullaan kirjaamaan, keiden on liityttävä Kantaan.
Nyt on esitetty, että niiden  yksityisten pienten ammatinharjoittajia tai palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluihin liitettävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää ei tarvitsisi liittyä Kantaan. Eli käytännössä tämä tarkoittaisi pitkälle nykyistä tilannetta: jos et arkistoit sähköisesti, ei tarvitse liittyä Kantaan.

Ei siis kannata kovasti hätäillä Kantaan liittymisessä, jos et näe sitä nyt syystä tai toisesta tarpeelliseksi  (etenkään jos et tule tuottamaan palveluja julkiselle sektorille, mietit eläköitymistä...). Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontauunnitelma täytyy silti olla tehtynä, siihen ohje täällä.

Hanna-Leena laittanee tiedotteissaan infoa Kanta-asiasta (ja mikä estää teitä pyytämästä häneltä siitä tietoa 😊).


Kaikille hankkeen toimissa mukana olleille kiitokset yhteistyöstä!

Aurinkoista kesää!

24.5.2018

SoLKI- sote-yrityksen liiketoiminnan itsearviointi työkalu käyttöönne


Sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksille suunnattu SoLKI (sote-yrityksen liiketoiminnan itsearviointityökalu) on uusi apuväline sote-alan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. SoLKI-työkalu helpottaa liikkeelle lähtöä, kun yrittäjä lähtee miettimään yritystoiminnan kehittämistä. Yrittäjä voi yksin tai yhdessä henkilöstön tai yritysneuvojan kanssa lähteä arvioimaan yrityksen nykytilaa viiden liiketoiminnan kannalta tärkeän ydinprosessin kautta.

SoLKI ydinprosessit ovat:
yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen,
markkinointi ja myynti,
palveluiden toteutus,
asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä
jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

Jokaista ydinprosessia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta, jotka ovat nykytila, henkilökunta, yrittäjä tai johtamisen hallinta, laatu, digitalisaatio ja yhteistyö. Näitä osa-alueita koskevien väittämien avulla arvioidaan liiketoiminnan nykytilaa kolmella eri kypsyystasolla:
kädestä suuhun,
pääpiirteissään hallinnassa ja
ennakoivasti hallinassa.

Yrittäjä voi ottaa käyttöönsä koko työkalun tai osia siitä tarpeen mukaan esimerkiksi vain henkilökuntaa koskevat osiot kaikista ydinprosesseista.

SoLKI-työkalun esittely:

https://blogi.oamk.fi/2018/05/23/solki-uusi-tyokalu-sosiaali-ja-terveysalan-yrittajille/

Opas SoLKI-työkalun käyttöön:

SoLKI-työkalu täytettävänä PDF-versiona

18.5.2018

Tietosuoja- ja tietoturvaopas

SoteYBoost-hanke on teetättänyt oheisen "Tietosuoja- ja tietoturva sosiaali- ja terveysalalla" - oppaan  yrittäjien kyselyjen pohjalta.

Kanta.fi -palveluun liittyminen ja uusi EU:n tietosuoja-asetus velvoittavat yrityksiä huolehtimaan tietosuoja- ja tietoturva-asiat kuntoon. Sote-alan erityisyys korostaa entisestään tietosuojan tärkeyttä.

Oppaan avulla yrittäjä voi tehdä tarvittavat dokumentit ja tarkistaa, että yrityksen tietosuoja ja tietoturva ovat vaatimusten mukaisesti hoidettu.

Opas on 20 sivuinen. Alussa avataan käsitteet, jonka jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan kahdeksan askeleen etenemisohjetta.

Ohje on laadittu niin, että se käy soveltaen sekä yksinyrittäjälle että isommallekin PK-yritykselle. 

Opas löytyy täältä

27.4.2018

Ajankohtaista asiaa sote-yrityksille

Hei,

Olen kerännyt alle joitakin ajankohtaisia asioita SoteYBoost-hankkeeseen (hanke loppuu 31.5.2018) ja sote-muutokseen liittyen:

SoLKI-työkalu
SoLKI on hankkeessa tuotettu sote-yrityksen liiketoiminnan itsearviointi työkalu, jonka avulla yritys voi nähdä yrityksen tilanteen viiden ydinprosessin osalta ja saa vinkkejä kehittämissuunnasta.
Aiempi blogikirjoitus aiheesta.
Opas SoLKI-työkalun käyttöön.
Täältä saat SoLKI-työkalun PDF-muodossa (täytettävä lomake) käyttöösi.


Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet -tutkimusraportti on myös hankkeessa tuotettu, perustuen osin alueella tehtyihin yrityshaastatteluihin. Raportin voi lukea täältä.


Maakunta-ja sote-uudistusta voi seurata Pohjois-Pohjanmaan osalta
www.popmaakunta.fi/ sivustolta, samoin heidän some-kanaviltaan.
Ajankohtaista maakunnassa:
- palvelutuotannon suunnittelua varten maakuntaan on perustettu neljä alueellista simulointi työryhmää, Jokilaaksojen alueen työryhmän yrittäjäedustaja on Palvelukoti Jaatisen yrittäjä Virpi Jaatinen. Virpiin voi olla yhteydessä: palvelukoti@jaatinen.inet.fi. Työryhmä tuottaa tietoa alueen palvelutarpeesta, resursseista ja palvelujen järjestämisen/tuottamisen tavoista.

- maakunta on hakenut valinnanvapauspilottia, joka alkaa syksyllä, kun/jos saa myönteisen päätöksen. Yritysten kannattaa ehdottomasti hakeutua mukaan pilottiin, sen kautta voi vaikuttaa maakunnan asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin sisältöihin ja saa tietoa mihin suuntaan omaa palvelutuotantoa ja sähköisiä järjestelmiä tulee kehittää.
Simuloinnista ja pilotista lisää tietoa Johanna Patasen esityksessä 16.4.218 seminaarissa.

- maakunta järjestää syksyllä avoimen maakuntakierroksen maakunta- ja sote -uudistukseen liittyen.


Yksityistä sote-alaa koskeva lainsäädäntö on uudistumassa ja tilalle tulee ns. palveluntuottajalaki. Yritysten lupa- ja ilmoitusmenettelyn tilalle tulee rekisteröintivelvoite. Lain tultua voimaan kaikki palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröityvät Soteri-rekisteriin. Rekisteröinti tapahtuu selvissä tapauksissa suoraan Suomi.fi portaalin kautta suomi.fi/yritykselle.


Sosiaalialan kirjaamisen yhtenäistäminen on valmistelussa valtakunnallisessa Kansakoulu-hankkeessa. Yksityisen sektorin tulee siirtyä käyttämään yhtenäistä kirjaamista sähköisen kirjaamisen myötä. Yksityisille palveluntuottajille järjestetään koulutusta syksyllä 2018 Kansakoulu-hankkeessa (etäyhteys mahdollisuus). Juuri julkaistu tiedote ja tiedotteessa oleva kysely aiheesta löytyvät: www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/yksityiset-palveluntuottajat/

Teso ry:n blogi, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ottaa kantaa sote-alan tärkeimmissä ajankohtaisissa asioissa.


Hankkeen loppuseminaarin materiaalit löydät blogista ohjelman kohdalta

Käythän antamassa palautetta hankkeen toimista ja tuesta yrityksille toukokuun aikana:
Webropol-kysely 


Terveisin,  Eija Hautala, hankkeen projektipäällikkö
 

23.3.2018

Sote tai ei, business muuttuu! - SoteYBoost-hankkeen loppuseminaari


Loppuseminaari on pidetty onnistuneesti, 

linkit kunkin esiintyjän esitysmateriaaleihin löydät alta ohjelmasta:

Aika:  16.4 2018 klo 11-17  Paikka:    Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, Oulainen, Auditorio


OHJELMA


11.00 Tilaisuuden avaus
        Eija Hautala, projektipäällikkö, SoteYBoost-hanke           

11.10 SoLKI –sote yrityksen liiketoiminnan kehittämistyökalu
        Kyllikki Taipale-Erävala, tutkijatohtori, Oulun Yliopisto, SoteYBoost-hanke11.30 Mitä sote-uudistus merkitsee maakunnissa – pk-yritysten elämän eväät tiukan
          valtionohjauksen ja raamibudjettien maailmassa?       
        Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri

        Kommenttipuheenvuoro yrittäjä Martti Matikainen
                     
12.30 Pk-yrittäjänä uudessa sotessa - pk-yrittäjän haasteet. Selviänkö yksin?
        Pelastaako verkostoituminen ja yhteistyö?
        Aino Närkki, johtava asiantuntija, Hyvinvointialan liitto

13.15 Kahvi

13.45 Maakunnan mahdollisuudet ja haasteet sote-palvelutuottajalle
        Johanna Patanen, projektipäällikkö POP-maakunta

14.15 Pk-yrittäjän näkemyksiä ja kokemuksia verkostoitumisesta
        Minna Luonua, th, sh, yrittäjä, Koti- ja Hoitopalvelu Aada

14.35 Monituottaja -mallin mahdollisuudet eri kokoisille sote-alan yrityksille 
         Arto Lamberg, toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva Oy

15-17 Matchmaking kohtaamisia
         Tarjolla pientä suolaista. Ilmoittautuneille tulee tarkemmat ohjeet.


Tilaisuudessa jaetaan Oulun Yliopiston laatimaan SoLKI –työkaluopasta sekä Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet -tutkimusraporttia.

Sähköisinä raportit löytyvät:
- SoLKI –työkaluopas:  http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1871-7
- Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet -tutkimusraportti: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1833-5


22.3.2018

Kutsu: Sote-alan turvakorttikoulutus

TÄYNNÄ

Nyt on tarjolla toisen kerran suosittu sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus 
Oulaisissa  ma 23.4.2018 klo 8.00-16.00.


Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, lk6

Paikkoja on jäljellä 8 kpl - joten ilmoittaudu  heti:  https://www.webropolsurveys.com/S/3581D95050DC3A5D.par                              

Koulutuksen voi osallistua yrityksen koko henkilöstö.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen.
Kurssin läpäisseet (lopussa kurssikoe)  saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus käy myös kortin uusijoille.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.
 Huom! Koulutuksella osoitat henkilöstön osaamista (Valviran) omavalvontasuunnitelmassa!

Koulutus ei maksa mitään, mutta materiaali- ja korttimaksuna jokaiselta osallistujalta peritään 30€/henkilö.
SoteYBoost -hanke tarjoaa  kahvit ja lounaan.

Kouluttajana: Olli-Pekka herola, Promana Oy.

21.2.2018

Kutsu: Videon hyödyntäminen markkinoinnissa 2: Digitaalinen editointi

 To 12.4.2018 klo 9-13. Oamk Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 7
SoteYBoost -hanke järjestää kaksiosaisen työpajakokonaisuuden, jossa perehdytään videoiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Ensimmäisessä työpajassa 3.4.2018 perehdyttiin videon vaikuttamis-mahdollisuuksiin, videoilmaisun perusteisiin, sekä videoiden kuvaamiseen mobiililaitteilla. Osallistujat tekivät käsikirjoituksen omaan lyhyeen videoon. Osallistujat kuvasivat työpajan jälkeen videomateriaalia omalla älypuhelimella.

Tässä toisessa työpajassa to 12.4.2018 klo 9-13 opetellaan videoiden editoimista ilmaisella open-source -ohjelmistolla, sekä perehdytään videoiden jakamistapoihin. Työpajaan voi osallistua, vaikkei osallistunutkaan ensimmäiseen kertaan 3.4.

Työpajat on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksien, sekä alan järjestöjen henkilökunnalle. Työpajat ovat maksuttomia.

Aika:               To 12.4.2018, klo 09:00-13:00
Paikka:            Oamk Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 7
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/1A9BFCB48371324F.par  tai satu.pinola@oamk.fi

Ennakkotehtävä: Ota koulutukseen mukaan oma kannettava tietokoneesi, johon olet siirtänyt kuvaamasi videot. Asenna koneellesi ilmainen Hit Film Express -editointiohjelmisto (ohjeet asennukseen erillisenä liitteenä).


Lisätietoja: Eija Hautala (at) oamk.fi p. 050-58 20070


Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).