21.12.2015


Syyskauden kuulumiset sote-yritysten tutkimuksesta

Osana SoteYBoost-hanketta on menneen syksyn aikana aloitettu tutkimus sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheista. Olen tavannut loka-joulukuun aikana hankealueella kymmenen sote-yrityksen toimitusjohtajaa, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat myös itse yrittäjiä. Haastattelut ovat kestäneet 40 minuutista pariin tuntiin. Kaikki haastattelut on äänitetty haastateltavan luvalla, jotta saamme kaikki tärkeät asiat mukaan ilman muistiinpanovääristymiä varsinaiseen analyysiin.

Tutkimuksen taustalla on tutkimusryhmän laaja ja kansainvälinen teknologiayritysten kasvuvaiheiden tutkimus, josta ryhmällä on useita julkaisuja alan kansainvälisissä tiedelehdissä (ks. lähteet tekstin lopussa). Tutkimusten aikana havaittiin että, vaikka teknologiayritysten kasvuvaiheet tunnetaan jo verrattain hyvin, palveluyritysten kasvuvaiheita ei tunneta riittävästi. Nyt tehtävät sotepalveluyritysten haastattelut pohjautuvat ryhmän julkaisuvaiheessa olevaan palveluyritysten kasvuvaiheita käsittelevään kirjallisuustutkimukseen. Uutta palveluyritysten kasvun itsearviointikehystä käytetään nyt sote-palveluyritysten kasvumekanismien selvittämiseen Suomalaisessa liiketoimintaympäristössä. SoteYBoost-hankkeen tutkimusosiossa on tarkoitus testata saman mallin soveltuvuutta sote-alan yrityksiin ja löytää juuri sote-alalle tunnusomaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten kehittymiseen. Eri alojen tunnusomaisten piirteiden tunteminen on tärkeää, jotta yritysten kasvua ja kehittymistä voidaan tukea sopivilla toimenpiteillä.

Tutkimushaastattelut jatkuvat vielä tammikuussa ja sen jälkeen keväällä 2016 on aineiston analysoinnin aika. Tarkoitus on kuvailla sote-yritysten kehitysvaiheita ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka ovat olleet ratkaisevia yrityksen kehittymiselle. Myös sote-alan yritysten kehitysvaiheiden vertailu muiden alojen yrityksiin on kiinnostavaa. Tarkoitus on, että tutkimuksen tuloksia päästään soveltamaan jo SoteYBoost-projektin aikana järjestettävissä työpajoissa. Kannattaa siis seurata tätä blogia ja hankkeen Facebook-ryhmää jatkossakin.

MikroENTRE/Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä

Oulun Eteläisen instituutin MikroENTRE-tutkimusryhmä on avannut oman tiedotus- ja keskustelukanavan Facebookissa. Ryhmässä jaetaan tietoa MikroENTREn toiminnasta, muun muassa mikroyrittäjien ydinryhmätapaamisista sekä esitellään ryhmän tutkijoita, tutkimusta sekä aluekehittämistyötä. 

Sivustomme on vasta avattu, joten käy tykkäämässä ja pysy ajan tasalla myös MikroENTREn tarjoamista palveluista: MikroENTREn Facebook-ryhmä

Rauhallista joulun aikaa ja oikein tarmokasta uutta vuotta 2016!
Anna-Mari Simunaniemi, projektitutkija
FT, TtM
MikroENTRE, Oulun Eteläisen instituutti, Oulun yliopisto
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi


Lähteitä:

Muhos, M. 2015. Review of business growth models: methodology and the assumption of determinism. International Journal of Management and Enterprise Development., Vol 14, No 4. pp. 288-306
Muhos, M., Kess, P., Distanont, A., Phusavat, K., Sanpanich, S. 2014. Early Stages of Technology-Intensive Companies in Thailand and Finland. International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) Special Issue on Entrepreneurship in Emerging Markets: Firm Formation, Firm Growth, and Firm Transformation. Vol 7, No 2. pp. 177-197
Muhos, M. Kess, P. Phusavat, K. Sanpanich, S. 2010. Business Growth Models: Review of Past 60 Years. Int. J. Management and Enterprise Development., Vol 8, No 3. pp. 296-315.
Muhos, M., Lee, T-R., Chang, S. Kess, P. 2014. Growth strategies in early-stage technology-based ventures. In: Yu, T., Yan, H-D. The Handbook in East Asia Entrepreneurship. Routledge, pp. 68-80

25.11.2015

Kanta - potilastiedon arkistoon liittyminenHei terveysalan yrittäjä!

Kuten tiedät, jos sinulla on käytössäsi sähköinen potilastiedon arkistointi, olet velvollinen liittymään Kanta-potilastiedon arkistoon.

Liittyminen olisi virallisesti pitänyt tehdä jo tänä syksynä, mutta useista syistä yksityissektorin liittyminen on viivästynyt. Viranomaiset ovat antaneetkin epävirallisesti vuoden 2016 lisäaikaa liittymiseen (viranomaistarkastuksia ei tehdä ennen vuotta 2017).

THL järjestää asiasta koulutuksia tämän ja ensi vuoden aikana (myös alan järjestöt esim. Fysi tarjoaa koulutusta jäsenistölleen) - ajatuksena on, että yrittäjä pääsee näiden koulutusten sekä Kanta.fi sivuston ohjeilla sitten itsenäisesti eteenpäin.

Sivustolta löytyy paljon tietoa ja ohjeita miten Kantaan liittyminen tapahtuu ja mitä se edellyttää.

Kaipaatko kuitenkin vielä lisätietoa asiasta tai kiinnostaisiko järjestelmien yhteishankinta?

Jos näin, ota yhteyttä!  

t. eija hautala / SoteYBoost -hankkeen projektipäällikkö
  p. 050-58 200 70 tai  eija.hautala@oamk.fi


THL:n koulutuksia:  http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/thl-n-koulutukset 
19.10.2015

Mitä tapahtuu sote-yritysten kasvuvaiheissa?

Hankkeen tutkimusosuudessa selvitetään sote-yritysten kasvutapahtumia

SoteYBoost-hankkeen osatoteuttajan Oulun yliopiston alueyksikön Oulun Eteläisen instituutin vastuulla on avata tutkimuksen keinoin sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheita. Tutkimuksen vetovastuu on mikroyrittäjyyden tutkimusryhmällä, joka on tehnyt vastaavia yrittäjähaastatteluita aikaisemmin muun muassa teknologiaintensiivisten ja palvelualojen yrityksissä. Sote-alan yritysten kasvuvaiheiden erityispiirteet saattavat kuitenkin olla osittain muista aloista poikkeavia johtuen esimerkiksi alaa koskevasta lainsäädännöstä sekä julkisen ja yksityisen sektorin muuttuvista rooleista. 

Tutkimusaineisto kerätään hankealueella toimivia sote-yrittäjiä haastattelemalla. Kohderyhmänä tässä osiossa ovat sellaiset yritykset, joilla on ollut jo kasvua. Haastatteluista saatavista tiedoista on apua uusille tai eri kasvuvaiheissa oleville sote-yrityksille suunnattavan valmennusohjelman laatimisessa. Vaikka tutkimukseen valitaankin vain pieni otos kaikista alueen sote-yrityksistä, ovat kaikki sote- ja myös muiden hyvinvointialojen yritykset tervetulleita SoteYBoost-hankkeen työpajoihin, jotka käynnistyvät keväällä 2016.

Projektitutkijan esittely ja yhteystiedot

Yrityshaastatteluista vastaa hankkeen projektitutkija eli allekirjoittanut. Olen oulaistelaissyntyinen terveystieteilijä ja filosofian tohtori. Opiskelin kliinistä ravitsemustiedettä 2000-luvun alussa Kuopion yliopistossa, josta lähdin vaihto-opiskelijaksi Tukholmaan Karoliiniseen instituuttiin. Vuonna 2011 sain valmiiksi väitöskirjani Uppsalan yliopistossa aiheena ruotsalaisten kuluttajien kasvisten ja hedelmien käyttö, niihin liittyvät asenteet ja online-ravitsemusviestintä. Tutkimusprojektin jälkeen palasin takaisin kotiseudulle kesällä 2011, josta lähtien olen työskennellyt erilaisissa elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämishankkeissa. Tämän vuoden lokakuussa aloitin projektitutkija Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä (MikroENTREssä). 

Odotan suurella mielenkiinnolla pian aloitettavia yrittäjähaastatteluita sekä tutkimuksesta saatavaa tietoa sote-yritysten kehittämiseksi. Hankkeen tutkimustyöpaketille on varattu aikaa yksi vuosi eli tutkimustuloksia pitäisi olla hankkeenkin käytettävissä sen yritystyöpajoissa syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Yritysten kasvuvaiheiden erityispiirteiden lisäksi tutkimuskohteenamme on sote-yritysten työhyvinvointi, joka on hankkeen poikkileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä. Työhyvinvointitutkimuksessa meillä on apuna Oulun ammattikorkeakoulun ylempää AMK-tutkintoa suorittavia opiskelijoita, joiden opinnäytetyö käsittelee hankkeen teemaa. Toivottavasti meidän ja opiskelijoiden keräämän aineiston avulla voimme tehdä konkreettisia työkaluja tärkeän tavoitteen eli sote-yritysten kasvun tukemiseksi.

Tiedotamme tutkimuksen ja koko hankkeen kulusta täällä blogissa eli kannattaa käydä silloin tälloin kurkkaamassa uutisia!

Hyvää syksyn jatkoa,
Anna-Mari Simunaniemi

projektitutkija SoteYBoost-hanke
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi
puh. 050-466 2832
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
työpaikan osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala

15.10.2015

Mitä sinä haluaisit oppia?

Hyvinvointialan yrityksessä tarvitaan monenlaista tietotaitoa ja osaamista. SoteYBoost-hankkeen tavoitteena on tarjota yritysten edustajille välineitä toiminnan kehittämiseen sekä edistää työhyvinvointia.

Hankkeen koulutusteemat ovat:
  • Hyvinvointialan tietotyötaidot 
  • Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media 
  • Viestintä ja sisällön tuottaminen 
  • Asiakkaille suunnatut sisältöpalvelut sekä sovellukset 

Hankkeessa tehdään kohdealueen yrityksille esiselvitys yritysten koulutustarpeista ja toiveista kuluvan syksyn aikana. Koulutuksia ja työpajoja tullaan järjestämään pääsääntöisesti vuonna 2016, ja niiden sisältöä suunnitellaan kyselyn avulla. Kaikki hankkeen tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia.

Kyselyyn voit osallistua tästä.

Toivomme kaikkien laittavan kyselyä eteenpäin henkilöstölle ja vastaavan siihen sankoin joukoin.
Nyt kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan suunnittelemaan koulutustarjontaa ja kehittämään omaa osaamista ajankohtaisten aiheiden parissa.

Ideoitasi ja ajatuksiasi aiheesta odottaen,
SoteYBoostin hankeväki

14.10.2015

Kunta ja hyvinvointiyrittäjyys -seminaari ti 10.11.2015 Oulaisissa

Tervetuloa 
kuuntelemaan ja keskustelemaan hyvinvointialan yritysten ja kuntien välisestä yhteistyöstä Oulun eteläisen alueella SoteYBoost - ja Rajaton -hankkeiden järjestämään seminaariin

ti 10.11.2015 klo 12.00-16.00 Oulaisiin  Kuntotie 2, Oamk Oulaisten Kampus.

Tilaisuuden pääpuhuja professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä ja kuntayhteistyötä. Kuulemme varmasti mielenkiintoisia näkökulmia ja tietoja aiheesta niin professorilta kuin alueen yrittäjiltä ja virkamiehiltä.

Tilaisuuteen ilmoittautuminen ke 4.11 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/AF3CE0B23326CB9C.par tai
sähköpostilla  eija.hautala@oamk.fi


KUNTA JA HYVINVOINTIYRITTÄJYYS  -SEMINAARI

Aika:             Ti 10.11.2015 klo 12.00-16.00

Paikka:          Oamk, Terveysalan Oulaisten yksikkö, Kuntotie 2, Oulainen, Auditorio

Ohjelma 

12.00             Tilaisuuden avaus
Aimo Lehmikangas, Kehitys- ja tekninenjohtaja, Siikalatvan kunta
                     
12.05             SoteYBoost – Sote yrittäjän boosteri ja Rajaton –hankkeiden esittelyt
                      Projektipäällikkö Eija Hautala, SoteYBoost -hanke
Projektipäällikkö Sari Andersson, Rajaton -hanke

12.45             Kuntayhteistyön merkitys palvelujen kehittymisessä ja syntymisessä
Professori Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto

14.10             Kahvi

14.30             Yritysyhteistyön onnistumiset ja haasteet
                      Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

14.50             Kuntayhteistyön onnistumiset ja haasteet
                      Jouni Pitkänen, toimitusjohtaja, Hoivea Oy

15.10             Toimitusketjujen hallinta kunnan ja yritysten välillä,
Anu Vuolukka, toimialajohtaja, Sähäkkä Oy

15.30             Miksi digitaalisuus on tärkeää hyvinvointialan yrittäjälle?
                      Eeva Kiuru, yrittäjä&kouluttaja, Health Innovation Academy Oy

15.50             Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät, Teso ry:n terveiset

16.00             Tilaisuuden päätös


Tervetuloa!16.9.2015

Sote-yritykset kasvuun!

SoteYBoost -hanke edistää tavoitteensa mukaisesti sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelumarkkinoiden kehittymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista, ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla SoteYBoost rakentaa Oulun Eteläisen mikroyrityksille näiden erityispiirteet huomioivaa kasvualustaa.

Valtaosa Pohjois-Pohjanmaan sote-yrityksistä on alle kymmenen hengen mikroyrityksiä, joiden kasvumekanismeja koskevalle tiedolle ja kasvua tukeville rohkeille kokeiluille on merkittävä yhteiskunnallinen tilaus. Viimeaikaisessa rakennemuutoksessa valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt juuri mikroyrityksiin.

Kasvun kynnykset ovat madaltuneet ja tulevat edelleen madaltumaan mm. digitalisaation etenemisen myötä. Vielä näitä uusia kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ei ole otettu Suomessa riittävästi käyttöön. Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kasvumekanismeja koskeva tieto on vähäistä samanaikaisesti kun teknologiayritysten kasvua koskevasta kirjallisuudesta on suorastaan ylitarjontaa.

Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja todella tarvitaan. Uutta tietoa tarvitaan sekä yleisemmistä kasvumekanismeista että digitalisaation mahdollistamista täysin uudentyyppisistä kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uudet kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevat yritykset voivat merkittävästi hyötyä jo maailmalla levinneistä Lean Startup -tyyppisistä kokeilevista kasvun ja kansainvälistymisen menetelmistä (Ks. esim. Cooper & Vlaskovits, 2013; Ries, 2011).

Myös suuret yritykset haluavat oppia startupien ketteristä toimintatavoista. Yhden lupaavimmista ratkaisuista vakaan markkina-aseman omaavien veturiyritysten yritysten toiminnan uudistamiseen tarjoaa Lean Enterprise toimintamalli (Humble, Molesky, & O'Reilly, 2014; Owens & Fernandez, 2015), jota käyttöönottamalla monet suuret yritykset mm. Yhdysvalloissa ovat onnistuneet palauttamaan kyvyn tuottaa markkinoita muuttavia innovaatioita.

SoteYBoost -hanke tarjoaa uuden alustan Sote-yritysten kasvun hallintaan, palvelujen käyttäjälähtöinen kehittämiselle sekä digitaalisen median ja sähköisten järjestelmien käyttöönotolle.
Toivotan SoteYBoost-tiimin puolesta erityisesti Sinut sote-alan yrittäjä lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. Menestystä alkavaan syksyyn!

Yhteistyöterveisin,
Matti

Lähteet:
Cooper, B., & Vlaskovits, P. (2013). The lean entrepreneur: How visionaries create products, innovate with new ventures, and disrupt markets John Wiley & Sons.
    Humble, J., Molesky, J., & O'Reilly, B. (2014). Lean enterprise: How high performance organizations innovate at scale (1st ed.). Sebastopol: O'Reilly.
    Owens, T., & Fernandez, O. (2015). The lean enterprise: How corporations can innovate like startups (1st ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
    Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses Random House LLC.

Matti Muhos, TkT
Tutkimusjohtaja
Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Pajatie 5  85500 Nivala

10.8.2015

Hankkeen toimintaa syksyllä 2015

Hei kaikki  hyvinvointialan yrittäjät Oulun Eteläisen alueella

SoteYBoost-hanke on suunnattu juuri teille!
Hanke lähtee kunnolla käyntiin nyt syksyllä ja tulee tarjoamaan erilaisia valmennuksia ja työpajoja hyvinvointialan yrittäjille.

Syksyllä 2015 tapahtuu seuraavaa:

1. Syyskuussa käynnistyy sosiaali- ja terveysalan yrityksiin kohdistuva kasvuyrittäjyystutkimus

Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin projektitutkija jalkautuu haastattelemaan sosiaali- ja terveysalan yrityksiä: selvittämään miten yritysten kasvu on tapahtunut, keräämään tietoa yrityksen kasvun vaiheista ja kasvuun vaikuttaneista tekijöistä.
Aikaisempaa tutkittua tietoa sote-alan yritysten kasvumallista ei ole olemassa, joten tutkimuksella saadaan uutta tietoa ja valmennusohjelma yrittäjille itselleen hyödynnettäväksi yritystoiminnan kasvattamisen tueksi.
On myös mielenkiintoista nähdä poikkeavatko sote-alan yritysten kasvutavat muiden alojen kasvumalleista.

Jos sinua kiinnostaa saada oma yrityksesi mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä minuun.

2. Teemme kyselyn digitaalisen median ja sähköisten järjestelmien käyttöön liittyvästä koulutus- ja valmennustarpeesta

Hanke järjestää yrityksille valmennusta erilaisten sähköisten työkalujen käytössä, liittyvät ne sitten markkinointiin, sosiaaliseen mediaan, asiakastietojärjestelmiin tai muihin yrityksen tarvitsemiin alueisiin.
Teemme hyvinvointialan yrityksille suunnatun tarvekyselyn syksyn aikana.
Millaista tarvetta sinun yrityksessäsi olisi?

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja toiveita jo ennakkoon - laita viestiä!

3. Palvelumuotoilun keinoin yrityksen palveluja kehittämään - suunnittelu- ja pilotointivaihe

Palvelumuotoilu on menetelmä, jossa keskeisenä tavoitteena on suunnitella palvelukokemus käyttäjälähtöisesti.
Tätä varten on käytössä erilaisia työkaluja, joita voi hyödyntää uuden palvelun suunnittelussa tai jo olemassaolevan palvelun kehittämisessä.
Aloitamme syksyllä palvelumuotoilu valmennuksen suunnittelun ja kokoamme kiinnostuneita yrityksiä valmennusryhmiksi suunnittelemaan ja kehittämään omia palvelujaan.

Voit kysyä lisää ja vaikka ilmoittautua heti mukaan valmennukseen.


Toivottavasti löysit jotain omaa yritystäsi kiinnostavaa!
Laita näkemyksiäsi ja kommenttejasi tänne blogiin  - tai ole muuten yhteyksissä hankkeen työntekijöihin.

Mukavaa syksyä ja tapaamisiin!

Eija Hautala,
hankkeen projektipäällikkö
p. 050-58 200 70
eija.hautala@oamk.fi

Ps. muista seurat myös hankkeen Facebook -sivuja. Niille tulee ajankohtaista asiaa hankkeesta ja yleisemminkin hyvinvointialan yrittäjyyteen liittyvää asiaa.

www.facebook.com/SoteYBoost
(jos etsit hanketta FB:n haulla, eikä sitä löydy, kirjoita Soteyboost ja paina enteriä)

20.5.2015

SoteYBoost-hanke on käynnistynyt

SoteYBoost-hanke on hyvinvointiyrittäjille suunnattu palvelujen kehittämishanke.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on voimakkaassa murroksessa. Toimialaa koskettavat useat samanaikaiset muutokset. Hyvinvointipalvelujen riittävyyden varmistaminen edellyttää muun muassa tuottavuuden lisäämistä ja tehostamista. Toiminnan ja kannattavuuden tehostamiseksi tarvitaan uusia tapoja järjestää ja tuottaa hyvinvointipalveluja. Hyvinvointiala tarjoaakin laajat mahdollisuudet tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle.

SoteYBoost - hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan alueen väestön hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen, parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavien yritysten osaamisen tasoa ja lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämällä uusia palvelumalleja ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen pienyrittäjien ja yritysten henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnissa tarkastellaan niin yksilötason kuin yritystason vaikutuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyden ja työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on yritysten, asiakkaiden, eri toimialojen sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköiden välinen yhteistyö.

Hankkeen keskeisin tavoite on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toiminnot kohdistuvat erityisesti Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntiin. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoaville yrittäjille tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen. Hankkeessa haetaan ratkaisuja myös kysymyksiin miten yrittäjät ja yritykset voivat saavuttaa lisää kasvua, tuottavuutta ja näkyvyyttä markkinoilla, luoda uutta liiketoimintaa.

Hanke jakaantuu kolmeen päätavoitteeseen:
1) Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen
2) Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden
3) Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen

Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana hankkeessa toimii Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen Instituutti. Hankkeen projektipäällikkönä toimii lehtori Eija Hautala.