19.10.2015

Mitä tapahtuu sote-yritysten kasvuvaiheissa?

Hankkeen tutkimusosuudessa selvitetään sote-yritysten kasvutapahtumia

SoteYBoost-hankkeen osatoteuttajan Oulun yliopiston alueyksikön Oulun Eteläisen instituutin vastuulla on avata tutkimuksen keinoin sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheita. Tutkimuksen vetovastuu on mikroyrittäjyyden tutkimusryhmällä, joka on tehnyt vastaavia yrittäjähaastatteluita aikaisemmin muun muassa teknologiaintensiivisten ja palvelualojen yrityksissä. Sote-alan yritysten kasvuvaiheiden erityispiirteet saattavat kuitenkin olla osittain muista aloista poikkeavia johtuen esimerkiksi alaa koskevasta lainsäädännöstä sekä julkisen ja yksityisen sektorin muuttuvista rooleista. 

Tutkimusaineisto kerätään hankealueella toimivia sote-yrittäjiä haastattelemalla. Kohderyhmänä tässä osiossa ovat sellaiset yritykset, joilla on ollut jo kasvua. Haastatteluista saatavista tiedoista on apua uusille tai eri kasvuvaiheissa oleville sote-yrityksille suunnattavan valmennusohjelman laatimisessa. Vaikka tutkimukseen valitaankin vain pieni otos kaikista alueen sote-yrityksistä, ovat kaikki sote- ja myös muiden hyvinvointialojen yritykset tervetulleita SoteYBoost-hankkeen työpajoihin, jotka käynnistyvät keväällä 2016.

Projektitutkijan esittely ja yhteystiedot

Yrityshaastatteluista vastaa hankkeen projektitutkija eli allekirjoittanut. Olen oulaistelaissyntyinen terveystieteilijä ja filosofian tohtori. Opiskelin kliinistä ravitsemustiedettä 2000-luvun alussa Kuopion yliopistossa, josta lähdin vaihto-opiskelijaksi Tukholmaan Karoliiniseen instituuttiin. Vuonna 2011 sain valmiiksi väitöskirjani Uppsalan yliopistossa aiheena ruotsalaisten kuluttajien kasvisten ja hedelmien käyttö, niihin liittyvät asenteet ja online-ravitsemusviestintä. Tutkimusprojektin jälkeen palasin takaisin kotiseudulle kesällä 2011, josta lähtien olen työskennellyt erilaisissa elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämishankkeissa. Tämän vuoden lokakuussa aloitin projektitutkija Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä (MikroENTREssä). 

Odotan suurella mielenkiinnolla pian aloitettavia yrittäjähaastatteluita sekä tutkimuksesta saatavaa tietoa sote-yritysten kehittämiseksi. Hankkeen tutkimustyöpaketille on varattu aikaa yksi vuosi eli tutkimustuloksia pitäisi olla hankkeenkin käytettävissä sen yritystyöpajoissa syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Yritysten kasvuvaiheiden erityispiirteiden lisäksi tutkimuskohteenamme on sote-yritysten työhyvinvointi, joka on hankkeen poikkileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä. Työhyvinvointitutkimuksessa meillä on apuna Oulun ammattikorkeakoulun ylempää AMK-tutkintoa suorittavia opiskelijoita, joiden opinnäytetyö käsittelee hankkeen teemaa. Toivottavasti meidän ja opiskelijoiden keräämän aineiston avulla voimme tehdä konkreettisia työkaluja tärkeän tavoitteen eli sote-yritysten kasvun tukemiseksi.

Tiedotamme tutkimuksen ja koko hankkeen kulusta täällä blogissa eli kannattaa käydä silloin tälloin kurkkaamassa uutisia!

Hyvää syksyn jatkoa,
Anna-Mari Simunaniemi

projektitutkija SoteYBoost-hanke
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi
puh. 050-466 2832
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
työpaikan osoite: Pajatie 5, 85500 Nivala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti