4.1.2016

TI 16.2. MITÄ PALVELUMUOTOILU ON -koulutus

Hei,

SoteYBoost -hanke järjestää maksuttoman kaikille avoimen

Mitä palvelumuotoilu on -koulutuksen tiistaina 16.2.2016 klo 12.00-16.00

Paikkana Oamk/ Oulainen terveysalan kampus,Kuntotie 2, auditorio.
Tilaan mahtuu 120 henkeä

Ohjelma:
Klo 12:00 Aloitus

       Mitä palvelumuotoilu on? Keskeiset käsitteet ja menetelmät
       Käyttäjälähtöinen suunnittelu
       mm. Palvelusafari,  Käyttäjäpersoona, Empathy Map, Palvelupolku
       Service Blueprint, Business Model Canvas,  Valu Proposition Canvas

       Esimerkki sote-yrityksessä tehdystä palvelumuotoilusta
       Miten suunnitellaan ja kehitetään asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja? Suunnitteluprosessin eri vaiheet
       Tiedonkeruu, Ideointi, Konseptointi, Prototypointi.
Kahvitauko sopivassa välissä.
     
Lopetus klo 16.00
Kouluttajana Eeva Kangas,  FixUi OY

Ilmoittautumiset tilaisuuteen viim.  ma 15.2  kahvituksen takia:

Tervetuloa!