27.2.2017

Työkykyä ja terveyttä edistävä työyhteisö

 


Työterveyslaitos ja promo@work-hanke järjestivät tiistaina 21.2. Työkykyä ja terveyttä edistävä työyhteisö -tapahtuman. Tilaisuuteen oli kutsuttu kuusi asiantuntijaa puhumaan työhyvinvoinnista ja heillä kaikilla oli aiheeseen erilainen näkökulma. Yksi puhujista oli myös SoteYBoost-hankkeessa työskentelevä Anna-Mari Simunaniemi.


Tilaisuuden avasi Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta puheenvuorollaan “Ovatko elintavat vain yksityisasia?”. Jaanan esityksessä pohdittiin, mitä työ vaatii työntekijän tai yrittäjän terveydeltä, ja onko erityisesti yrittäjien keskuudessa ilmenevä sankarinäkökulma oikea työn tuloksellisuuden kannalta. Esimerkiksi fyysisesti kuormittava työ vaatii hyvää kuntoa ja toimintakykyä. Mikroyrittäjät ovat usein erittäin sitoutuneita työhönsä ja kuvaavat olevansa työssä 24/7. Yrittäjän oma työkyky ja terveys ovat kuitenkin yrityksen tuottavuuden perusta ja palautumista työpäivien välillä tarvittaisiin vähintään 11 tuntia.

Johanna Ruusuvuori Tampereeen yliopistolta jatkoi aihetta työpaikkainterventioiden näkökulmasta. Niiden ei nähdä aina olevan kovin vaikuttavia, mutta se saattaa johtua siitä, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa on osittain hukattu tai keinovalikoimaa käytetään suppeasti. Monesti esimerkiksi tiedon oletetaan välittyvän ihmisille viranomaisten kautta. Avainasemassa ovat fyysisen ympäristön muuttaminen ja tiedon lisääminen eli kouluttaminen, mutta toimenpiteissä onnistutaan vain, jos huomioidaan kokonaisuus, johon kuuluvat olennaisesti myös yksilön kyvyt, mahdollisuudet vaikuttaa sekä motivaatio.

Tuula Oksasen (Työterveyslaitos) puheenvuorossa “Onko työyhteisöllä merkitystä terveyden edistämisessä?” käsiteltiin työn organisointia, ja erityisesti sitä, mikä vaikutus sillä on miten tasaisesti työkuorma jakautuu ja onko yksilöllä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Asia on tärkeä, sillä työstressiin liittyy noin 20 % kohonnut sydäntaudin vaara. Stressin vähentämisellä ja terveellisempien elintapojen omaksumisella voidaan vähentää mm. sydänkohtausten määrää. Työpaikalla stressin määrään voidaan vaikuttaa mm. työilmapiirin kautta. Ilmapiirin nykytilaa voidaan mitata kahdeksan kysymyksen avulla ja niistä tärkeimmät liittyvät me-henkeen ja siihen, toimitaanko työyhteisössä yhdessä.

Harri Oinas-Kukkosen (Oulun yliopisto) puheenvuorossa näkökulma vaihtui mobiiliteknologian puolelle. Erilaisia työhyvinvointia edistäviä sovelluksia on tarjolla lukemattomia, mutta ne eivät ole mikään ihmelääke ihmisten hyvinvointiin, sillä pohjimmiltaan ratkaisevaa on yksilön käyttäytymisen muutos. Mobiiliteknologiat voivat kuitenkin tukea tätä prosessia, jos toteutuksessa on huomioitu se, että tiedetään mikä tekijä vaikuttaa hyvinvointiin, sekä milloin ja miten se ilmenee käytännössä. Pelkkä mittaaminen ei riitä.

Anna-Mari Simunaniemen (Oulun yliopisto) puheessa korostettiin mikroyrittäjien tärkeyttä työelämän kannalta. Kaiken kaikkiaan 95 % Suomen yrityksistä koostuu mikroyrityksistä. Valtaosa näistä yrityksistä jää kuitenkin esimerkiksi erilaisten yritystukien ulkopuolelle. Lisäksi tämän hetken trendi työelämässä on nimenomaan itsensä työllistäminen yrittäjänä, tai ainakin yhdistettynä osa-aikaiseen palkkatyöhön. Vaikka Suomessa arvostetaan yrittäjiä ihmisinä, ei yrittäjyys näyttäydy kovin houkuttelevalle. Naapurimaihin verrattuna uusien yritysten perustamisaktiivisuus on Suomessa alhainen. Yrittäjyyteen ja yrittäjän jaksamiseen vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi liiketoimintataidot ja yrittämisen omaehtoisuus.

Tilaisuuden viimeisen puhujan, Kirsi Heikkilä-Tammin (Tampereen yliopisto) puheenvuorossa pohdittiin, onko yrityksen menestyksen takana työkykyinen yrittäjä. Yleisesti ottaen yrittäjät innostuvat työstään paljon ja heillä on keskimääräistä enemmän työn imua. Yrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, mutta niistä keskeisimmät ovat yrityksen toimiala, työn ennustettavuus sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Pääasiassa yrittäjien muutoshalukkuus omien elämäntapojen kohentamiseen on suuri.


Heidi Ålander
projektityöntekijä
SoteYBoost-hanke

24.2.2017

Kutsu: Asiakastietojärjestelmät sosiaalialan ja kotihoidon yrityksille -seminaari


SoteYBoost -hanke järjestää torstaina 30.3. Asiakastietojärjestelmät sosiaalialan ja kotihoidon yrityksille -seminaarin Ylivieskassa.


Tapahtumassa saat tietoa asiakastietojärjestelmistä sekä niiden hankinnasta ja kilpailuttamisesta. Pääset tapaamaan asiakastietojärjestelmiä tarjoavia yrityksiä, jotka esittelevät tietojärjestelmiään ständeillä ja yhteisessä seminaariosuudessa. Mukana ovat ainakin Hilkka, SQC ja Domacare. Lisäksi saat ajantasaista tietoa sosiaalialan tiedonhallinnan muutoksesta ja Kantaan liittymisestä.


Seminaaripäivän ohjelma:

12:00–12:10  Tilaisuuden avaus
                      Eija Hautala, projektipäällikkö, SoteYBoost-hanke

12:10–12:40  Kokemukset asiakastietojärjestelmän kilpailuttamisesta: Case Haapajärven 
                      Kimppakoti Oy. Maiju Tuisku, sairaanhoitaja ja Sakari Niemelä, insinööri,
                      Oamk, ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat

12:40–13:30  Sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutos - Missä mennään Kanta-liittymisen ja 
                      rakenteisen kirjaamisen osalta sosiaalialalla
                      Nina Peronius, aluekoordinaattori, Pohjois-Suomen sosiaalialan 
                      osaamiskeskus

13:30–14:00  Asiakastietojärjestelmien tarjoajien esittelyt

14:00–15:00  Asiakastietojärjestelmien tarjoajien esittelyt ständeillä
                      Esittelyt ainakin Hilkka, SQC ja Domacare -ohjelmistoista

15:00–16:00  Kahvit ja verkostoitumista esimerkiksi mahdollisten yhteishankintojen tai
                       yhteisten järjestelmäkoulutusten osalta

Seminaari on maksuton ja suunnattu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville mikro- ja pk-yrityksille.

Aika: torstaina 30.3.2017 klo 12–16.
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska
Tila: C101 ja ala-aula

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tästä linkistä.

Lisätietoja tapahtumasta saat Eija Hautalalta, eija.hautala(at)oamk.fi tai puh. 050-5820070.

Tervetuloa mukaan!

14.2.2017

Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma -työpajat tulossa!

SoteYBoost-hanke järjestää työpajan, jossa perehdytään omavalvontasuunnitelmaan. Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, joilla on käytössään sähköinen asiakasasiakirjajärjestelmä, tulee tehdä kirjallinen tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma. Määräys koskee koko sote-alaa, niin organisaatioita kuin ammatinharjoittajiakin.
Tietosuojan omavalvonta-suunnitelman lisäksi yrityksillä voi olla toinen, itse palveluja koskeva omavalvontasuunnitelma.

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille ja alan järjestöille. Työpajan järjestetään saman sisältöisenä Oulaisissa ja Ylivieskassa.

Aika:                   21.3.2017, klo 8:30-16, Oulainen

Paikka:
             Oamk, Oulaisten kampus
                          Kuntotie 2, Oulainen
Tila:                    Luokka 6
To 27.4 klo 16.30-20.00 ja ke 3.5 klo 16.30-20.00, Ylivieska
Centria amk, Vierimaantie 7, Ylivieska
Tila C201 (yläkerrassa, portaiden yläpäästä  vasempaan pitkin käytävää melkein käytävän päähän saakka)

Kouluttajat:     Heidi Ilmonen, yrittäjä,  MBA, Tradenomi, omavalvonnan kehittäminen
Marjut Jokela, yrittäjä,  TtM, Sairaanhoitaja (AMK), omavalvonnan kouluttaminen ja konsultointi

Ilmoittautuminen: 14.3. mennessä www.webropolsurveys.com/S/FB0C1A4373BDAE20.par  tai satu.pinola(at)oamk.fi.                            Lisätietoja eija.hautala(at)oamk.fi tai p. 050-5820070

Työpajan sisältö:

Työpajassa käydään läpi tietosuojan ja tietoturvan omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman laatimista ja toteuttamista. Osallistujat saavat käyttöönsä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän omavalvontapohjan, jota he lähtevät ryhmässä ja kouluttajien avustuksella täyttämään koulutustilaisuudessa. Lähiopetuksen jälkeen järjestetään 2h mittainen etäkonsultointi mahdollisuus, jossa käydään läpi niitä kysymyksiä, joita yrityksille on noussut esille omaa tietosuojan ja tietoturvan omavalvontaa rakentaessa.

Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

10.2.2017

Yrittäjien ja sote-johtajien tapaaminen Oulaisissa 7.2.2017

Alueen pk-yritysten, sote-johtajien ja PoPSTer - edustajien tapaamisessa Oulaisissa tuli selvästi esille pienten yritysten haasteet tulevan sote-uudistuksen näkökulmasta.

Hannu Kallunki kertoi sote-uudistuksen tilannekatsauksen ja valinnanvapauslakiehdotuksen keskeisimmän sisällön. Valinnanvapauden (ja siten alueen yrittäjien kannalta) tulee olemaan keskeistä, miten ja ketkä vastaavat tulevista sote-keskuksista ja mihin palveluihin maksusetelit tulevat, samoin se miten tuleva maakunnan liikelaitos tulee järjestämään palveluntuotannon ja milloin asiakas voi saada asiakassetelin tai oikeuden henkilökohtaiseen budjettiin.

Hannun esitys löytyy täältä: Sote-uudistuksenvalmistelutilanne ja valinnanvapaus

Valinnanvapauslaki ja muut sote-uudistukseen liittyvät lait menevät eduskunnan hyväksyttäviksi kesällä - ota sitä ennen kantaa uudistukseen, kerro ajatuksistasi, huolistasi ja ideoistasi:
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/verkkoaivoriihi-sote-ja-maakuntauudistuksen-ammattilaisille  

Asiakas päättää ja valitsee, mutta  päätöksenteon tueksi hänelle on tarjottava tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista ja palveluista.  Miten ja mistä asiakas tiedon saa? Yritysten tulee näkyä, ja oma osaaminen ja vahvuudet on tuotava esille ja saatava asiakkaiden ulottuville.

Olisiko nyt pienten yritysten aika oikeasti alkaa yhteistyöhön ja miettiä malleja, joilla pienikin pärjää jatkossa isojen rinnalla? Esim. osuuskunnat, kumppanuussopimukset... Hakekaa toisia sote-alan yrityksiä kumppaneiksi ja verkostoitukaa.

Tuula Mustonen toi yrittäjän näkökulman esille, miten valmistautua muutoksiin. Odottamaan jäämällä häviää, nyt on aika toimia!
Tuulan diat: Yrittäjän näkökulma - valmistautuminen tuleviin muutoksiin

Anna-Mari Simunaniemi on tutkinut miten Oulun eteläisellä toimivien yrityksten kasvu on tapahtunut, millaisia ominaispiirteitä ja tekijöitä alan kasvuvaiheista löytyy. Tunnistatko missä vaiheessa oma yrityksesi on? Löytyykö asioita, joilla voit tulea yrityksesi kehittymistä ja kasvua? Anna-Marin diat: Yritysten kasvu ja ​yrittäjien työhyvinvointi

Jos haluat käytännön apua verkostoitumiseen ja yritysten tapaamisten järjestämiseen, ota yhteyttä!

t. Eija Hautala SoteYBoost-hankkeesta
   eija.hautala(at)oamk.fi, p. 050-5820070

ps.
Muutosjohtajat Sinikka Salo ja Pauli Harju ovat maakuntakierroksella Ylivieskassa pe 24.2, lisätietoa ja ilmoittautuminen http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017

3.2.2017

Palvelumuotoilulla työhyvinvointia

SoteYBoost- hanke järjestää kevään 2017 aikana työpajoja, joissa perehdytään palvelumuotoilun menetelmiin ja niiden käyttämiseen yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä. Ensimmäisen työpajan aiheena on arvostavan haastattelun käyttäminen johtamisessa.

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille sekä alan järjestöille.

Aika: ensimmäinen 28.2.2017, klo 12:30-16 Paikka: Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 1
Jos et pääse ensimmäiselle kerralle, ota yhteyttä, sovitaan yrityksellesi oma työpaja-aika.

Kouluttajat: Yliopettajat Liisa Kiviniemi ja Jaana Kuusipalo, Oamk 
Ilmoittautuminen 28.2 kertaan: ti 21.2 mennessä
https://www.webropolsurveys.com/S/602C6F5B2F99C759.par tai satu.pinola at oamk.fi

Sisältö:

Työpajassa tutustutaan arvostavan haastattelun eri vaiheisiin.  Arvostava haastattelu on ratkaisukeskeinen, vahvuuksiin keskittyvä työtapa, jota voidaan käyttää esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisessä. Positiivisten muutosten ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää, mitä ja miten kysytään.

Ensimmäisen työpajan jälkeen jatketaan palvelumuotoilun menetelmien soveltamista työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneiden yrittäjien kanssa.  Yhteistyön muodosta ja aikataulusta sovitaan tarkemmin kunkin yrittäjän kanssa.

Lisätietoja Eija Hautala p. 050-58 20070.  SoteYBoost-hanke: http://soteyboost.blogspot.fi/

Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).


  


Olen koulutukseltani erikoissairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö) ja terveystieteiden tohtori. 
Työskentelen yliopettajana Oulun Ammattikorkeakoulun hoitoalojen osastossa.

Opetustyön lisäksi olen toiminut useita vuosia työnohjaajana sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan työyhteisöissä.  Olen myös osallistunut kehittämishankkeisiin, joiden painopisteenä on työhyvinvoinnin edistäminen sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen. Työohjauksessa ja kehittämistyössä teoreettinen ja toiminnallinen taustani on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.  Ongelmiin juuttumisen sijaan tarvitaan, tavoitteita ja näkökulmia, jotka auttavat uusiin oivalluksiin ja ratkaisuihin. Tarvitaan myös luottamusta ja yhteistä tahtoa löytää työhön liittyviin kysymyksiin ratkaisuja. 

Liisa Kiviniemi


  


Olen Jaana Kuusipalo, koulutukseltani kauppatieteiden tohtori ja työskentelen Oulun Ammattikorkeakoulun liiketalouden osastossa yliopettajana vastuualueena esimiestyö ja henkilöstöosaaminen.
 

Olen tehnyt organisaatioissa valmennustyötä organisaatiokulttuurin, valmentavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen alueilla. Uskon, että työntekijä tuntee oman työnsä parhaiten ja hyvät kysymykset ja haastaminen saavat aikaan oivalluksia.
Uskon myös, että esimiestyössä on avain organisaatioiden menestykseen.

Hyvä johtaja saa muut kasvamaan!