Tietoa hankkeesta ja alueen kohdeyrityksistä

SoteYBoost – yrittäjän boosteri hyvinvointialan yrittäjille

SoteYBoost –hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk- ja mikroyrityksiä palvelujen kehittämisessä ja yritystoiminnan kasvattamisessa.

Hyvinvointialanyrittäjä, miten yrityksesi voi käytännössä hyötyä hankkeesta?

1.      Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä selvittää tutkimuksen keinoin sosiaali- ja terveysalan yritysten varhaisia kehitysvaiheita. Yrittäjähaastatteluihin perustuvan tutkimuksen valmistuttua vuoden 2016 lopussa saat käyttöösi työkaluja yrityksesi kasvuvaiheen itsearviointiin. Itsearvioinnin avulla yrittäjä voi arvioida omassa yrityksessä tapahtuneita kehitysvaiheita sekä valmistautua yritystoiminnan kehittymisen myötä eteen tuleviin tapahtumiin.

2.      Kun suunnittelet uutta palvelua tai haluat kehittää nykyisen palvelusi käyttäjälähtöisyyttä palvelumuotoilun keinoin, ilmoittaudu maksuttomiin palvelumuotoilun työpajoihin. Voit tulla yksin, yrittäjäkumppanin tai työntekijän kanssa. Kysy lisää ja ilmoittaudu työpajaan.

3.      Tarvitseeko yrityksesi tietoa ja uusia sähköisiä, digitaalisia työkaluja esim. markkinointiin, sosiaalisen median käyttöönottoon, asiakasviestintään, sisällöntuottamiseen, työhyvinvointiin?
Hanke järjestää maksuttomia koulutuksia ja työpajoja sähköisistä työkaluista ja niiden käyttöönotosta – kerro, mihin tarvitsisit työkaluja ja koulutusta, niin pyrimme järjestämään tarvittavia koulutuksia!

Hanke:

SoteYBoost -hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampus.
Osatoteuttajana toimii Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoitusta vuoden 2017 loppuun saakka.

Hanke toimii Oulun eteläisen alueella: Haapaveden-Siikalatvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa. 

Kohdeyritykset: Hanke toiminnot kohdistuvat alueella toimiviin pieniin ja keskisuuriin (alle 250 työntekijää) sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin yrityksiin. Markkinointi kohdistetaan näihin Aluehallintoviraston ilmoituksen- ja luvanvaraisiin yrityksiin. Lisäksi hankkeen toimiin voivat osallistua muut hyvinvointipalvelujen tuottajat, esim. luontaishoitoja, hemmotteluhoitoja, erilaisia kotiin vietäviä palveluja tuottavat yrittäjät, ym.

Hankkeen kohdealueella toimii n. 110 terveydenhuollon itsenäistä ammatinharjoittajaa (poislukien lääkärit). Terveydenhuollon itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan terveydenhuollon ammatinharjoittamisluvan saanutta ammattilaista, joka työskentelee yksin. Heistä n. 50 tarjoaa pelkästään hierontaa, muuta fysioterapeuttista toimintaa 13 ja psykoterapiaa 10, muut ammatinharjoittajat tarjoavat mm. jalkahoitoa, puheterapiaa, hammasteknikon palveluja, sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan palveluja, ehkäisevää toimintaa, toimintaterapiaa.

Toisen ison ryhmän muodostavat n. 80 ilmoituksen- ja luvanvaraisia sosiaalipalveluja tuottavat yritykset ja yhdistykset (yhdistysmuotoinen palveluntarjoajia löytyy kahdeksan, pääasiassa vanhustenkotiyhdistyksiä). Palveluntuottajista n. 30 tarjoaa palvelu- ja/tai tukiasumista vanhuksille, kehitysvammaisille tai mielenterveyskuntoutujille ja n.20 tarjoaa eistäPalveluntuottajistakodinhoitoapua, 10 päivähoitopalveluja ja myös noin 10 tarjoaa lastensuojelun laitos- tai perhekotipalvelua. Loput tarjoavat mm. avomuotoista perhekuntoutusta, perhetyötä, päihdetyötä ja muuta avohuollon tukipalvelua.


Terveydenhuollon luvanvaraisia pk-yrityksiä alueella toimii n. 50. Yrityksistä 22 tarjoaa erilaisia fysioterapian alaan kuuluvia palveluja, 8 optikon palveluja, loput mm. lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja, sairaankuljetusta, psykologian ja psykoterapian palveluja. 

Näiden lisäksi alueella toimii isoja toimijoita niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa.


YHTEYSTIEDOT:


Projektipäällikkö Eija Hautala
eija.hautala@oamk.fi,  p. 050 5820 070
Oamk, Oulaisten kampus
Kuntotie 2
86300 Oulainen

Projektitutkija Anna-Mari Simunaniemi
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi,   p. 050 4662 832
Oulun Eteläisen instituutti, Oulun yliopisto


https://www.facebook.com/SoteYBoost/ 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti