16.9.2015

Sote-yritykset kasvuun!

SoteYBoost -hanke edistää tavoitteensa mukaisesti sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelumarkkinoiden kehittymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista, ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla SoteYBoost rakentaa Oulun Eteläisen mikroyrityksille näiden erityispiirteet huomioivaa kasvualustaa.

Valtaosa Pohjois-Pohjanmaan sote-yrityksistä on alle kymmenen hengen mikroyrityksiä, joiden kasvumekanismeja koskevalle tiedolle ja kasvua tukeville rohkeille kokeiluille on merkittävä yhteiskunnallinen tilaus. Viimeaikaisessa rakennemuutoksessa valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt juuri mikroyrityksiin.

Kasvun kynnykset ovat madaltuneet ja tulevat edelleen madaltumaan mm. digitalisaation etenemisen myötä. Vielä näitä uusia kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ei ole otettu Suomessa riittävästi käyttöön. Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kasvumekanismeja koskeva tieto on vähäistä samanaikaisesti kun teknologiayritysten kasvua koskevasta kirjallisuudesta on suorastaan ylitarjontaa.

Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja todella tarvitaan. Uutta tietoa tarvitaan sekä yleisemmistä kasvumekanismeista että digitalisaation mahdollistamista täysin uudentyyppisistä kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uudet kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevat yritykset voivat merkittävästi hyötyä jo maailmalla levinneistä Lean Startup -tyyppisistä kokeilevista kasvun ja kansainvälistymisen menetelmistä (Ks. esim. Cooper & Vlaskovits, 2013; Ries, 2011).

Myös suuret yritykset haluavat oppia startupien ketteristä toimintatavoista. Yhden lupaavimmista ratkaisuista vakaan markkina-aseman omaavien veturiyritysten yritysten toiminnan uudistamiseen tarjoaa Lean Enterprise toimintamalli (Humble, Molesky, & O'Reilly, 2014; Owens & Fernandez, 2015), jota käyttöönottamalla monet suuret yritykset mm. Yhdysvalloissa ovat onnistuneet palauttamaan kyvyn tuottaa markkinoita muuttavia innovaatioita.

SoteYBoost -hanke tarjoaa uuden alustan Sote-yritysten kasvun hallintaan, palvelujen käyttäjälähtöinen kehittämiselle sekä digitaalisen median ja sähköisten järjestelmien käyttöönotolle.
Toivotan SoteYBoost-tiimin puolesta erityisesti Sinut sote-alan yrittäjä lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. Menestystä alkavaan syksyyn!

Yhteistyöterveisin,
Matti

Lähteet:
Cooper, B., & Vlaskovits, P. (2013). The lean entrepreneur: How visionaries create products, innovate with new ventures, and disrupt markets John Wiley & Sons.
    Humble, J., Molesky, J., & O'Reilly, B. (2014). Lean enterprise: How high performance organizations innovate at scale (1st ed.). Sebastopol: O'Reilly.
    Owens, T., & Fernandez, O. (2015). The lean enterprise: How corporations can innovate like startups (1st ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
    Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses Random House LLC.

Matti Muhos, TkT
Tutkimusjohtaja
Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Pajatie 5  85500 Nivala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti