24.5.2018

SoLKI- sote-yrityksen liiketoiminnan itsearviointi työkalu käyttöönne


Sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksille suunnattu SoLKI (sote-yrityksen liiketoiminnan itsearviointityökalu) on uusi apuväline sote-alan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. SoLKI-työkalu helpottaa liikkeelle lähtöä, kun yrittäjä lähtee miettimään yritystoiminnan kehittämistä. Yrittäjä voi yksin tai yhdessä henkilöstön tai yritysneuvojan kanssa lähteä arvioimaan yrityksen nykytilaa viiden liiketoiminnan kannalta tärkeän ydinprosessin kautta.

SoLKI ydinprosessit ovat:
yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen,
markkinointi ja myynti,
palveluiden toteutus,
asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä
jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

Jokaista ydinprosessia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta, jotka ovat nykytila, henkilökunta, yrittäjä tai johtamisen hallinta, laatu, digitalisaatio ja yhteistyö. Näitä osa-alueita koskevien väittämien avulla arvioidaan liiketoiminnan nykytilaa kolmella eri kypsyystasolla:
kädestä suuhun,
pääpiirteissään hallinnassa ja
ennakoivasti hallinassa.

Yrittäjä voi ottaa käyttöönsä koko työkalun tai osia siitä tarpeen mukaan esimerkiksi vain henkilökuntaa koskevat osiot kaikista ydinprosesseista.

SoLKI-työkalun esittely:

https://blogi.oamk.fi/2018/05/23/solki-uusi-tyokalu-sosiaali-ja-terveysalan-yrittajille/

Opas SoLKI-työkalun käyttöön:

SoLKI-työkalu täytettävänä PDF-versiona

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti