18.4.2016

Avoimuus ja sisältö sosiaalisen median valttikortteja


 SoteYBoost-hankkeen ensimmäinen koulutus, Sosiaalisen median työkalut hyvinvointialalla, keräsi sähköisestä markkinoinnista kiinnostuneita yrittäjiä ja yritysten edustajia Oulaisiin. Tapahtuman kouluttajina toimivat eBrandin Jukka Weissenfelt ja Juha Huovinen.


Päivän aikana kuulimme hyviä ja käytännönläheisiä asioita sosiaalisen median kentästä, jossa keskiössä on ihmisten tuottama ja jakama sisältö kommentteineen ja mielipiteineen. Aikakaudelle merkittäviä piirteitä ovat avoimuus ja ihmisten halu vaikuttaa sekä tietää, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu. Monet yritykset ovatkin päästäneet suuren yleisön kurkistamaan kulissien taakse jakamalla esimerkiksi Facebookin kautta kuvia arkityöstään, myös hyvinvointialalla.

Mitä hyötyä sosiaalisen median käyttämisestä voi sitten olla yritykselle? Sosiaalista mediaa käytetään niin myynti ja markkinointikanavana kuin yrityksen oman asiakasymmärryksen lisäämisessä. Lisäksi yritykset hyötyvät sosiaalisesta mediasta asiakaspalvelukanavana, osana brändin rakentamista ja vaikkapa sisäisen viestinnän mahdollisuuksina. Yleensä sosiaalisen median kanavat ovat ilmaisia, mutta maksetuilla mainoksilla on myös omat etunsa perinteiseen mainontaan nähden: mainontaa voi helposti ja tehokkaasti kohdentaa, se on mitattavaa ja interaktiivista.

Eri kanavista tärkeimmät ovat käyttäjämäärien suhteen Facebook (2,1-2,3 miljoonaa käyttäjää Suomessa), LinkedIn (900 000) ja Instagram (815 000). Jokaisen yrityksen tulee kuitenkin selvittää, missä kanavassa oma kohderyhmä on ja valita tärkeimmät kanavat sen mukaan. Olennaista on myös se, että valitussa kanavassa jaetaan sisältöä, joka tuo asiakkaalle jotain lisäarvoa ja innostaa jakamaan sisältöä eteenpäin tai kommentoimaan sitä. Koulutuksessa kokeiltiin käytännön työkaluja sosiaalisen median viestinnän suunnitteluun, kuten Facebook-vuosikelloa.


Hankkeen seuraava koulutus on 12.5. Sähköisen markkinoinnin ja sosiaalisen median tärkeimmät säädökset. Tapahtumassa perehdytään sosiaalisen median viestintää koskeviin ajankohtaisiin ohjeistuksiin ja sääntöihin, kuten myös tekijäinoikeusasioihin ja asiakastietojen keräämiseen. Tervetuloa!

Heidi Ålander, Oamk

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti