16.2.2018

SoLKi-työkalu yritysten kehittämisen ja kehittymisen tukenaTulin mukaan SoteYBoost ryhmään syksyllä 2017 omien ammattillisten opettajaopintojeni myötä. Ensimmäisen tapaamisen aikana projektipäällikkö Eija Hautala esitteli sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan kehittämisen SoLKI-työkalun, joka herätti mielenkiintoni heti. Olen sairaanhoitaja, TtM ja ammattillinen ope-opiskelija, mutta olen työskennellyt viimeiset 10 vuotta yritysmaailmassa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana pienessä seitsemän hengen yrityksessä, joka myy laitteita ja välineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja jonkin verran myös kuluttajille.

SoLKI-työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

SoLKi-työkalu on sote-yritysten liiketoiminnan itsearviointityökalu, jonka avulla yritys voi arvioida sitä, missä vaiheessa kehityspolkua he ovat. Työkalun avulla on helppo nähdä erilaisia kehityskohteita liiketoiminnan eri osa-alueilla. Yritysten on hyvä miettiä omia tavoitteitaan eli missä he haluavat kehittyä. Ei tietenkään ole tarkoitus, että kaikkia erilaisia yrityksiä pyritään saamaan samaan muottiin vaan jokainen miettii omat tarpeensa itse. Työkalun voivat täyttää kaikki yrityksen henkilöt tai sitten vaikka pelkästään yrittäjät ja johtohenkilöt.
Työkalussa on viisi ydinprosessia: yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, markkinointi ja myynti, palvelujen toteutus, asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen sekä jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Jokaisessa osa-alueessa toimintaa ja prosesseja arvioidaan kuuden osa-alueen avulla: toiminnan tila, henkilökunnan tiedot, taidot, kokemus ja asenne, toiminnan johtaminen ja hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Näitä arvioidaan kolmella eri kypsyystasolla.
Työkalun käyttäminen ensimmäistä kertaa vie aikaa yrityksestä riippuen puolesta tunnista tuntiin. On tärkeää, että jokainen täyttää lomakkeet rehellisesti - vääriä vastauksia ei ole. Meidän yrityksessämme työkalun käyttäminen on aloitettu siten, että yrityksen johtoryhmä on saanut lomakkeet täytettäväkseen. Vastaukset käydään läpi yhteisessä tapaamisessa. On mielenkiintoista nähdä, olemmeko löytäneet samat kehittämiskohteet ja mihin toiminpeiteisiin päädymme lopuksi. Yritksen pitäisi pysyä kehittymisen ja kehittämisen tiellä jatkuvasti.

Koulutustapahtuma Ylivieskassa 31.1.2018

SoteYBoost-projektin puitteissa kokoonnuimme Ylivieskan Centriaan iltapäiväksi käymään läpi työkalua ja testaamaan sitä käytännössä. Paikalla oli muutamia yrityksiä sekä alueen yritysneuvojia, jota voivat hyödyntää työkalua omassa työssään. Iltapäivän parasta antia oli juurikin työkalun testaamisen siten, että paikallaolevat yritykset täyttivät lomakkeita ja sen jälkeen yritysneuvojat käivät lomakkeita läpi yritysten kanssa. Oli ilo havaita puheenosinaa ja tiivistäkin keskustelua lomakkeen ja yritysten kehitystarpeiden tiimoilta.
Aikaa olisi varmasti voinut käyttää enemmänkin siihen, että lomakkeita käydään läpi yksityiskohtaisemmin, mutta ehkä sen aika on sitten henkilökohtaisessa tapaamisessa oman alueen yritysnevojan kanssa.

Lomakkeen kehittäminen sähköiseksi on tekijöiden tavoitteena jollain aikavälillä, se varmasti lisää työkalun käyttöä tulevaisuudessa.
Suosittelen kaikille yrittäjille ja yritykseille tutustumaan työkaluun innolla ja pelotta. Kysymykset/toteamat varmasti herättävät ajatuksia ja mietittävää arjen keskelle. Kaiken arkisen työn keskelläkin on tärkeää miettiä tulevaisuutta ja yrityksen haluttua suuntaa tulevaisuudessa.
Kiitos, kun sain olla mukana!
-Mari Nousiainen, TtM, sairaanhoitaja
SoteYBoost-hankkeen opettajaharjoittelija
mari.nousiainen@pedihealth.fi


Sote-yritysten liiketoiminnan kehittämisen itsearviointityökalu SoLKI on kehitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREssä.
Lisätietoja työkalusta: tutkijatohtorit Anna-Mari Simunaniemi (anna-mari.simunaniemi@oulu.fi) ja Kyllikki Taipale-Erävala (kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti